COBIT5 Foundation


TilmeldEventDato(er)TypeStedPris

Formål

COBIT5 er en god skik for styring af rammer og retning for it i hele virksomheden på alle niveauer – lige fra bestyrelsen til den menige medarbejder. Formålet med grundkurset er give dig en indføring i COBIT5 med særlig vægt på struktur, grundlæggende koncepter og terminologi.

 

Indhold

Kurset gennemgår de grundlæggende elementer i COBIT5 med udgangspunkt i fem styringsprincipper og syv styringsområder, hvor særligt COBIT5 processerne fylder en stor del af kurset.
COBIT5 er en omfangsrig best practice, og kurset vil først og fremmest give dig et overblik over det omfattende stofområde. Du kan derfor ikke forvente, at du kan gå direkte hjem og omsætte det, du har lært uden støtte fra andre i din organisation, der har mere erfaring med anvendelsen af COBIT5.

 

Udbytte

Som deltager opnår du:

 • Forståelse for de generelle udfordringer for styring af it
 • Kendskab til grundlæggende begreber, principper og modeller i COBIT5
 • Indsigt i de fem styringsprincipper og syv styringsområder i COBIT5
 • Indblik i proceslandskabet og processerne i COBIT5
 • Forståelse for kontrollerne (governance og management practices) i COBIT5
 • Kendskab til implementeringsmodellen i COBIT5
 • Kendskab til capability assessment modellen i COBIT5
 • Papir på, at du har grundlæggende kendskab til COBIT5 best practice (COBIT5 Foundation certifikat)

Når du har bestået COBIT5 Foundation, opfylder du adgangskravet til COBIT5 overbygningskurserne.

 

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med ledelse og styring af it på tværs af virksomheden.

Kurset er blandt andet relevant for:

 • Alle der er involveret i it i forretningen, herunder ledere, service- og systemejere og forretningsprocesejere
 • It-ledere
 • Projektledere
 • Enterprise arkitekter
 • Business relationship managers / Customer relationship managers
 • It-procesansvarlige
 • It-serviceansvarlige
 • Applikationsforvaltere
 • Ansvarlige for informationssikkerhed
 • Revisorer
 • Managementkonsulenter

Der er ingen formelle adgangskrav til kurset, men det er en god idé at have en generel forståelse for ledelse af situationer, hvor it spiller en væsentlig rolle. Derudover er det en forudsætning, at du har mulighed for at koncentrere dig om kurset og afsætte tid til hjemmearbejde, da det af mange opleves intensivt.

 

Program (in English)

 • IT governance and management challenges
 • Framework and principles
 • Stakeholder needs and the goals cascade
 • Enablers
 • Governance and management processes
 • Governance and management practices
 • Implementation guidance
 • Process capability assessments

 

Gratis e-læring (normalpris kr. 2.200,-)

Som deltager får du adgang til vores e-læringsmateriale 14 dage før kursusstart.
Materialet giver dig en unik mulighed for at få en bedre forståelse for COBIT5, inden kurset overhovedet starter.
Det anbefales, at du har gennemgået materialet inden kursusstart.

 

Underviser

Christian NissenChristian F. Nissen har 30 års erfaring med ledelse og processer i it-organisationer. Han er international anerkendt specialist i it-service management og -governance og er blandt andet den eneste ITIL Master i Danmark, initiativtager til itSMF Danmark, forfatter til den officielle ITIL grundbog (udgivet på 6 sprog) og medforfatter til COBIT5. I 2015 modtog han Dansk IT’s ildsjælspris, og tidligere har han modtaget guldmedalje fra Københavns Universitet. Christian er akkrediteret underviser i ITIL, COBIT og RESILIA. Til daglig er han partner og medejer i BlueHat P/S, der tilbyder rådgivning og træning inden for ledelse og styring af it.

 

Praktisk info

Sted

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K

Varighed

3 dage

Tidspunkt

9:00 – 17:00

Endvidere skal du forvente at afsætte tid til hjemmearbejde de første to aftener på kurset.

Sprog

Kurset afholdes på dansk, men både kursusmateriale og eksamen er engelsksproget.

Eksamen

Der afholdes eksamen på kursets sidste dag ca. kl. 15:00. Eksamen foregår on-line, så du skal medbringe PC med mulighed for at gå på Internettet. Eksamen varer 40 minutter, er engelsksproget og uden hjælpemidler. Den består af 50 simple multiple choice spørgsmål, hvor man får et point for hvert rigtigt svar. For at bestå eksamen skal du have 50% rigtige, svarende til minimum 25 point. Ved beståelse modtager du et certifikat for beståelse.

Akkreditering

BlueHat P/S er som ATO Affiliate hos Aim4Knowledge akkrediteret af PeopleCert til at udbyde dette kursus.

Kursusafgift

Pris inkl. eksamen: kr. 15.000 ekskl. moms
Kursusafgiften inkluderer kursusmaterialer, forplejning og eksamen.