3CRetail quiz – Incident management


Velkommen til 3CRetail quiz i Incident management

Vigtigt: Læs instruktionerne herunder, før du starter.

Alle spørgsmål vises på siden herunder. Du må IKKE må navigere væk fra siden, før du har trykket på ”Send” (som afslutning på eksamen). Lukker du f.eks. browseren - eller benytter dig af ”Frem”, ”Tilbage” eller ”Genindlæs”, mister du alle dine svar, og skal starte forfra.

 

Rigtig god fornøjelse!

 

Peopleteam

 

Navn Email
1. Hvilken af nedenstående er den BEDSTE beskrivelse af et incident?
2. Hvilken af nedenstående konsekvenser er MEST sandsynlig, hvis incident registrering er mangelfuld?
3. Hvilken af nedenstående emnefelter beskriver BEDST det aktuelle incident?
4. Hvilken af nedenstående formler er BEDST at bruge i et incident emnefelt?
5. Er det OK at rette i et incident emnefelt?
6. Hvorfor er det vigtigt at kategorisere incidents korrekt?
7. Hvilken af nedenstående praksisser er BEDST, når man kategoriserer incidents?
8. Bør man ALTID kategorisere incidents?
9. Hvilke af nedenstående er gode eksempler på HØJ incident ”impact”?
1. Virksomhedens omdømme kommer sandsynligvis til at lide stor skade
2. Der er fare for liv og lemmer
3. Der er stor risiko for, at incident gentager sig senere
10. Hvilke af nedenstående er gode eksempler på HØJ incident ”urgency”?
1. At incident udvikler sig hurtigt
2. Arbejdet, der ikke kan udføres, er tidskritisk
3. Et lille incident kan forhindre et større ved at handle straks
11. Bør man prioritere ALLE incidents?
12. Hvilken af nedenstående muligheder karakteriserer BEDST et Major incident?
13. Hvilke(t) af nedenstående elementer bør indgå i en checkliste for at lukke incidents?
1. Skal kategori opdateres?
2. Er incident og løsning passende dokumenteret?
3. Skal der oprettes et problem
4. Skal det relaterede problem lukkes?
14. Hvilke af nedenstående fordele kan man opnå ved god spørgeteknik?
1. Reducere incident løsningstid
2. Reducere tilbageløb på sager
3. Indsamle mest mulig information i første kontakt
4. Kvalificere incidents til bedst mulig brug i fejlløsningen
15. Hvilken af nedenstående muligheder karakteriserer BEDST ÅBNE spørgsmål?
16. Hvilken af nedenstående muligheder karakteriserer BEDST LUKKEDE spørgsmål?
17. Hvilken af nedenstående situationer opstår ofte, når man skal svare på spørgsmål under pres?
18. Hvilket udsagn om Kahnemanns ”Thinking fast and slow” er korrekt?
19. Hvilken af nedenstående beskriver BEDST ”ASS-U-ME”-princippet over?
20. Hvad er den bedste beskrivelse af PUST-modellen?