3CRetail quiz – Knowledge management


Velkommen til 3CRetail Knowledge management quiz

Vigtigt: Læs instruktionerne herunder, før du starter

Alle spørgsmål vises på siden herunder. Du må IKKE må navigere væk fra siden, før du har trykket på ”Send” (som afslutning på eksamen). Lukker du f.eks. browseren - eller benytter dig af ”Frem”, ”Tilbage” eller ”Genindlæs”, mister du alle dine svar, og skal starte forfra.

 

Rigtig god fornøjelse!

 

Peopleteam

 

Navn Email
1. Hvad er Service deskens vigtigste kerneopgave?
2. Hvilke af nedenstående forventer brugerne af Service desk?
1. Evne til af forstå og afklare brugernes problem
2. At ventetiden bliver mindst muligt
3. At antallet af omstillinger i samtalen bliver holdt på et minimum
3. Hvilken af nedenstående er den BEDSTE beskrivelse af ”Hvorfor kontakter brugerne os?”?
4. Hvad ønsker de fleste brugere HELST i forbindelse med et behov?
5. Hvad menes der med ”Værditab”?
6. Hvilke af nedenstående er den MEST typiske adfærd, når Service desken løser sager?
7. Hvilken af nedenstående er den BEDSTE beskrivelse af traditionel knowledge management?
8. Hvilke af nedenstående beskriver BEDST ulemperne ved traditionel knowledge management?
9. Hvilke af nedenstående er korrekte elementer i SOKA-processen?
1. Kopier viden til brugeren
2. Søg efter viden i vidensbasen
3. Opdater incident metadata
10. Hvilke af nedenstående er gode indikatorer for, at vores knowledge management fungerer?
1. Når vi løser sager langsommere end tidligere
2. Når vores vidensdatabase indeholder over 1.000 artikler
3. Når brugerne er mere utilfredse med løsningstiden end tidligere
11. Hvad betyder 90/90-reglen?
12. Hvilke artikeltyper findes der?
13. Hvilke af følgende grundelementer indgår i enhver vidensskabelon?
1. Emne og beskrivelse
2. Miljø og løsning
3. Årsag og metadata
4. Incident ejer
14. Hvilke af nedenstående er gode måder at beskrive et problem?
1. Et objekt, en afvigelse
2. Undgå så vidt muligt fagsprog og forkortelser
3. Hvad er der galt med hvad?
4. Undlad specifik information fra miljø
15. Hvilken af nedenstående er gode EKSEMPLER på en ”miljø”-beskrivelse?
16. Hvad er formålet med K (Kopier) i SOKA-processen?
17. Hvilken af nedenstående er den BEDSTE beskrivelse af aktiviteter, der indgår i A (Afslut) i SOKA-processen?
18. Hvilke felter i en vidensskabelon bør udfyldes?
19. Hvilken af nedenstående udsagn karakteriserer BEDST viden?
20. Hvilken af nedenstående er den STØRSTE faldgrube i knowledge management i Service desken?