ITIL® v3 Foundation


Dette kursus tilbydes også som e-learning.

Kontakt os for firmaforløb → 

Praktiske informationer

Varighed: 3 dage

Tidspunkt: 9.00 – 17.00

Kursuspris: Kontakt os for pris >>

Kursusprisen inkluderer forplejning og kursusmateriale.

Formål

ITIL er en samling af god skik for styring af it-services lige fra strategi og design til leverance og løbende forbedring. Formålet med grundkurset er give dig en indføring i ITIL med særlig vægt på struktur, grundlæggende koncepter og terminologi.

Indhold

Kurset gennemgår de grundlæggende elementer i ITIL med udgangspunkt i livscyklussen for en service, herunder elementer som ydelser, processer, roller, systemer, værktøjer og modeller.
ITIL er en meget omfangsrig best practice, og kurset vil først og fremmest give dig et overblik over det omfattende stofområde. Du kan derfor ikke forvente, at du kan gå direkte hjem og omsætte det, du har lært, uden at deltage på overbygningskurserne eller uden støtte fra andre i din organisation, der har mere erfaring med ITIL.

Udbytte

Som deltager opnår du:

 • Forståelse for service-livscyklussen og dens faser
 • Kendskab til grundlæggende begreber, principper og modeller i ITIL
 • Indblik i en lang række af ITIL’s processer, roller og funktioner
 • Papir på, at du har grundlæggende kendskab til ITIL best practice (ITIL Foundation certifikat)

Når du har bestået ITIL Foundation, opfylder du adgangskravet til ITIL overbygningskurserne, hvor du kan lære at omsætte teorien til praksis.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med ledelse og styring af it-services.

Kurset er blandt andet relevant for:

 • Alle it-professionelle, der indgår i it-organisationens serviceprocesser
 • It-ledere
 • Procesejere og -managere
 • Projektledere
 • Enterprise arkitekter
 • Service- og kundeansvarlige
 • Service management konsulenter
  Der er ingen formelle adgangskrav til kurset, men det er en god idé at have en generel forståelse for hverdagen i en it-organisation. Derudover er det en forudsætning, at du har mulighed for at koncentrere dig om kurset og afsætte tid til hjemmearbejde, da det af mange opleves intensivt.

Program

 • Service Management som fagområde
 • Fem service-livscyklus faser: Strategi, design, transition, drift og forbedring
 • Nøglebegreber, principper og modeller
 • 21 udvalgte processer, hvoraf fire gennemgås mere detaljeret end de øvrige
 • Fire udvalgte roller
 • Fire funktioner
 • Teknologi og arkitektur
 • Kompetencer

Undervisere

Johnny JensenJohnny har mere end 20 års praktisk erfaring med IT Service Management. Johnny er ITIL 4 Managing Professional og Strategic Leader. Hertil ITIL V3 Expert, V2 Manager med udmærkelse, akkrediteret ITIL instruktør og er en særdeles erfaren underviser, ligesom han har stort erfaring med Service desk, personaleledelse og den gode kommunikation med brugere og kunder. Johnny formår på en særlig måde at gøre stoffet praktisk anvendeligt og nærværende.
Christian NissenChristian har 30 års erfaring med ledelse og processer i it-organisationer. Han er international anerkendt specialist i it-governance og service management og er medforfatter til COBIT5. Herudover her han blandt andet den eneste ITIL Master i Danmark, initiativtager til itSMF Danmark og forfatter til den officielle ITIL grundbog (udgivet på 6 sprog). I 2015 modtog han Dansk IT’s ildsjælspris, og tidligere har han modtaget guldmedalje fra Københavns Universitet. Christian er akkrediteret underviser i ITIL, COBIT, RESILIA, DevOps og TIPA.
Lise Dall EriksenLise har mere end 20 års praktisk erfaring med IT Service Management. Lise er akkrediteret underviser i ITIL. Lise er karakteriseret ved at tage en praktisk og pragmatisk tilgang baseret på den særlige situation, og er meget dedikeret til at få tingene til at ske, og gøre en forskel.

Kursusinformationer

Sprog

Kurset afholdes på dansk med danske kursusmaterialer og dansk eksamen. Ønsker du ITIL Foundation på engelsk, klik da her >>

Kursusmateriale

Vi bruger ægte e-materiale, der er udviklet til formålet – ikke blot en pdf – og opnår derved en række fordele:

 • Online app med mange hundrede spørgsmål til eksamenstræning – både åbne spørgsmål og eksamensspørgsmål
 • Interaktivt materiale, der kan anvendes på PC, tablet og mobiltelefon, og både online og offline versioner er tilgængelige
 • Dine egne noter i materialet synkroniseres på tværs af dine enheder
 • Godt for miljøet, da der ikke skal printes 100-vis af sider, der kun har en kort “gemmeværdi”

Da vi bruger e-materialer skal du selv medbringe din egen PC til kurset.

Eksamen

Eksamen er online og web-overvåget. Du hører mere om eksamen på kurset. Eksamen varer 60 minutter og uden hjælpemidler. Den består af 40 simple multiple choice spørgsmål, hvor man får et point for hvert rigtigt svar. For at bestå eksamen skal du have 65% rigtige, svarende til minimum 26 point. Ved beståelse modtager du et certifikat og opnår 2 point i ITIL Expert uddannelsen, der i alt kræver 22 point.

Peopleteam tilbyder eksamensgaranti på dette kursus. Læs mere om eksamensgaranti her >>

Akkreditering

Peopleteam er som ATO Affiliates hos Aim4Knowledge akkrediteret af PeopleCert til at udbyde dette kursus.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.