Lean IT Foundation


Kursuskalender

DatoSted 
3.-5. februar 2020TaastrupTilmeld
9.-11. juni 2020TaastrupTilmeld
25.-27. august 2020TaastrupTilmeld

Husk at skrive ”Peopleteam” i beskedfeltet i step 3, når du tilmelder dig via Teknologisk Institut.

Kontakt os for firmaforløb

 

Praktiske informationer

Varighed: 3 dage

Kursuspris: 12.500,- ekskl. moms

Kursusprisen inkluderer forplejning, kursusmateriale og eksamen.

 

Formål

Lean IT Foundation giver deltageren en grundlæggende forståelse for, hvad Lean indeholder i forhold til en it-organisation.

 

Indhold

 • Principperne, som ligger til grund for Lean-filosofien
 • Vigtigheden af forståelsen og skabelsen af værdi i kundens øjne
 • Hvordan man inden for Lean ser på processer og spild
 • Måling og definering af performance kriterier
 • Organisatoriske forudsætninger for at implementere Lean, herunder brugen af visuelle styringsredskaber
 • Hvilken adfærd og tilgang, der er nødvendig for at lykkes med Lean i en it-organisation
 • DMAIC-modellen for problemløsning

 

Udbytte

Lean IT Foundation giver dig en grundlæggende forståelse for termer brugt i Lean IT og gør dig i stand til at deltage i arbejdsgrupper og projekter med fokus på Lean.

 

Målgruppe og forudsætninger

LITA – Lean IT Association Foundation Certificering henvender sig til medarbejdere i en it-organisation, som søger en introduktion – og inspiration – til Lean i en it-kontekst.

Medarbejdere kan blandt andet anvende certificeringen som et skridt hen imod eventuelle procesforbedringstiltag i deres organisation.

Kurset er blandt andet relevant for:

 • tekniske specialister
 • udviklere
 • service desk medarbejdere
 • procesansvarlige
 • procesejere
 • forretningsudviklere
 • IT ledere

For at deltage på Lean IT Foundation kræves der intet forudgående kendskab til Lean eller andre forbedringsteknikker, dog anbefales det at have 2-3 års erfaring som it-professionel, fx. inden for support, vedligeholdelse eller softwareudvikling. Kandidaterne kan også være projektledere eller produktchefer i en it-organisation.

Det er en forudsætning for at deltage på de videregående Lean IT certificeringer, at kandidaten er certificeret i de foregående certificeringer

 

Program

Dag 1

Introduktion til Lean

 • Historien bag Lean og Lean it
 • Overblik over PDCA modellen (Plan-Do-Check-Act)
 • Spildformer
 • Dimensioner: Kunde, processer, performance, organisation og adfærd & attitude
 • Principper: værdi, processer, flow, træk, kaizen

Dimension: Kunde

 • Voice of Customer
 • Kundeværdi og kvalitet

Dimension: Processer

 • Nøglebegreber ifm en proces
 • Træk og køstyring
 • SIPOC
 • Value Stream Mapping og Analyse

 Dag 2

Dimension: Performance

 • Performance vs resultater
 • Definition og brug af KPI og PCE (process cycle efficiency)
 • Tilstedeværelsen af færdigheder og kompetencer

Dimension: Organisation

 • Krav til organisationen for at lykkes med Lean
 • Visual Management og Kanban

Dimension: Adfærd og Attitude

 • Karakteristika ved en Lean adfærd
 • Lederens rolle og ansvar

Dag 3

Problem Solving og Kaizen

 • Definition af Kaizen og Kaikaku
 • Overblik over DMAIC modellen (Define-Measure-Analyze-Improve-Control)
 • A3 metoden

Arbejde med at matche Lean med egen organisation

 • Individuel øvelse

Repetition og forberedelse til eksamen

 • Repetition af kursets hovedpointer
 • Prøveeksamen
 • Forberedelse til eksamen

Eksamen

 

Sprog

Kurset afholdes på dansk, men både kursusmateriale og eksamen er engelsksproget.

 

Eksamen

Der afholdes eksamen på kursets sidste dag ca. kl. 15.

 • Eksamen tager 60 minutter. Har du ikke engelsk som modersmål, tillægges tiden 15 minutter.
 • Eksamen er uden hjælpemidler, webbaseret og består af 40 multiple choice spørgsmål.
 • Beståelsesgraden er 65%.

OBS! Det er vigtigt, at du medbringer billed-id til eksamen.

 

Akkreditering

Vi er akkrediteret gennem EXIN.

 

Kurset tilbydes i samarbejde med: