Rådgivning


Service desk rådgivning

Har du brug for råd, sparring eller bare en second opinion i arbejdet med din service desk?

Det kan være inden for

  • personaleledelse
  • incident- og problem management
  • rapportering
  • videndeling
  • forankring af initiativer

…eller hvad du nu står med af opgaver eller udfordringer som leder af en service desk.

Så kontakt Peopleteam – vi drøfter gerne over en kop kaffe.

Kontakt os her →