Checkliste for et godt Kepner-Tregoe firmakursus med Peopleteam


Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Snart skal Peopleteam holde et Kepner-Tregoekursus for din virksomhed. Vi har udarbejdet denne checkliste, som vi beder dig om at følge nøje, så vi sammen kan skabe den bedst mulige kursusoplevelse for deltagerne. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at henvende dig til Peopleteam.

Vejledningen gælder for følgende kurser:

 • Kepner-Tregoe® Foundation
 • SDComm©
 • IT Support Basic og Advanced
 • Specialtilpassede kurser

 

Før kurset (VIGTIG INFORMATION)

Følgende bør være på plads i god tid før kurset (fyldestgørende instruktioner under listen):

 • Lokale og forplejning (i god tid)
 • Deltagerliste (ca. 10 dage før)
 • Velkomstmail (ca. 1 uge før)
 • Teknik (laptop/PC)

 

Lokale og forplejning

Sørg for frokost til alle deltagere samt instruktør under hele kurset. Det er også en god ide med adgang til frugt og drikkevarer samt evt. sødt/sundt om eftermiddagen.

Bestil et egnet undervisningslokale i god tid. Optimal opstilling:

 • Lokale på min. 6×6 meter med borde i hesteskoopstilling
 • Projektor, der kan tilsluttes PC via HDMI
 • Lyd (hvis aftalt med instruktør)
 • 2 flipovers, papir og penne til instruktøren
 • 1 flipover pr. 4 deltagere (ved 9 deltagere skal der være 3 flipovers) + penne og papir
 • Strøm til PC for hver deltager
 • Stabil internetadgang til instruktør og deltagere

Print checkliste til kursuslokalet her >>

Hvis der er tilkøbt eksamen, skal deltagerne gennemføre denne efter kurset. Dvs. online på arbejdspladsen eller derhjemme. Eksamen er således ikke en del af de to dages undervisning.

 

Deltagerliste

Send deltagerliste til Peopleteam senest en uge før kurset. Listen kan blot være et regneark
med fulde navn, mailadresse og mobilnummer samt evt. kommentarer/særlige behov for enkeltdeltagere.

Du kan hente en skabelon her >>

 

Velkomstmail

Peopleteam sender velkomstmail til kursisterne 5-7 dage før kurset. Ønsker du selv at gøre det, kan du med fordel bruge vores velkomstmail via nedenstående link. Her er de vigtigste oplysninger til kursisterne. Du er velkommen til at bruge dette efter behov.

Velkomst til kursister (Kepner-Tregoe® Foundation) >>

 

Teknik (laptop/PC)

Kurset anvender interaktive, moderne elektroniske kursusmaterialer, som kører på deltagernes egen PC. Eksamen kører også på PC.

PC’en skal derfor overholde følgende minimumsspecifikationer:

 • Internet Explorer 7 eller højere
 • Skærmopløsning 1024×768 eller højere
 • Stabil internetadgang

Hvis deltagerne ønsker at benytte kursusmaterialet uden internetadgang, skal det være muligt at installere offline readeren som angivet i vedhæftede velkomstmail.

 

Kursusstart og under kurset

Instruktørens adgang

Sørg for, at instruktøren kan komme ind i lokalet 30-60 minutter før kursusstart. Dette aftales normalt specifikt inden kurset.

 

Kontaktperson

Der bør være en kontaktperson tilknyttet, så evt. problemer (teknik etc.) kan løses med mindst mulig påvirkning af kurset.

 

Spørgsmål og kontakt

Du er velkommen til at kontakte Peopleteam, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Kontakt