Det med småt


Peopleteam baserer sine aftaler på gensidig åbenhed, respekt, ordentlighed og forståelse. Når du indgår en aftale med Peopleteam, accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser samt efterfølgende persondatapolitik.

 

Peopleteams handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder, medmindre andet er aftalt særskilt:

Et faktureret kursus eller konsulentaftale kan altid flyttes til et andet tidspunkt.

 • Har du tilmeldt dig et åbent kursus, er det gratis at flytte til et andet kursus med ledige pladser – du må også gerne overdrage din plads til en kollega (vouchers til ITIL-eksamener kan dog ikke overdrages, da de er låst til kursisten).
 • Vi forbeholder os ret til at flytte, ændre eller aflyse et kursus. Vi informerer dig selvfølgelig så hurtigt som muligt, så vi sammen kan finde en god løsning. Hvis det er Peopleteam, der aflyser, refunderer vi betalt kursus- og evt. eksamensafgift. Dog fraskriver vi os ansvaret for øvrige omkostninger, du måtte have haft ifm. kursusdeltagelsen (f.eks. rejse og ophold)
 • Har du bestilt et firmakursus eller rådgivning, er det gratis at flytte leverancen til et andet tidspunkt. Dog forbeholder vi os ret til at fakturere for allerede afholdte udgifter (f.eks. rejse, ophold, kursuslokaler m.v.). Vi koordinerer kalender i fællesskab, så vi kan finde et nyt tidspunkt, der passer både dig og Peopleteam.

Eventuel afbestilling skal foregå via mail til booking@peopleteam.dk.

Ved afbestilling 15 dage før afholdelse beregnes der 10% i administrationsgebyr. Sker afbestilling senere end 14 dage før afholdelsen opkræves et gebyr på 50%, og ved afbestilling senere end 7 dage før betales fuld pris. Hvis du bliver forhindret i at deltage på et åbent kursus, er du naturligvis velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Virtuelle services/produkter anses som leveret ved bestilling, og det er derfor desværre ikke muligt at afbestille, konvertere eller returnere følgende:

 • E-learning, self-paced learning, Personal Study og lignende virtuelle produkter/services.
 • Digitale ydelser fra vores underleverandører, herunder vouchers, koder, eksamener, materialer, e-bøger og lignende fra f.eks. eksamensinstitutter som PeopleCert, EXIN m.fl.
 • Specifikt for ITIL-kurser gælder, at når en eksamenvoucher er sendt til en kursist, så er voucheren låst til kursisten, og kan ikke overdrages til en kollega.

Du har ret til at gøre, hvad du vil med den viden, og de materialer, du modtager. Bare ikke med de materialer, vi får fra vores samarbejdspartnere. Dem må du ikke kopiere eller videreformidle uden de fornødne aftaler.

Kvitteringer for aftaler sendes via mail. Vi sender faktura til dig pr. mail eller EAN ved aftaleindgåelse. Betalingsbetingelser er 8 dage, såfremt andet ikke er aftalt. Alle priser er i DKK og ekskl. moms., medmindre andet er angivet.

 

Særligt om online proctored PeopleCert-eksamen for kursister fra USA, Kina, Canada, Singapore og New Zealand

*) På grund af PeopleCerts opdeling i regioner er der følgende tillæg for medarbejdere fra USA, Kina, Canada, Singapore og New Zealand:

 • ITIL 4 Foundation: 600 kr. ekskl. moms pr. deltager
 • ITIL 4 Higher Levels: 800 kr. ekskl. moms pr. deltager

 

Klager og komplimenter

Er du tilfreds, håber vi, at du deler din tilfredshed med andre, og vil skrive en anbefaling om os >>

Er du utilfreds med en leverance, så får du pengene tilbage (undtaget eksamener, rejse og ophold) – blot beder vi dig fortælle os, hvad du har været utilfreds med, så vi kan rette op og forbedre os.

Formelle klager indsendes på denne kontaktformular senest 14 dage efter klageberettiget hændelse. Klager over ITIL eksamensresultater vil blive eskaleret til eksamensudbyderen PeopleCert senest 14 dage efter modtagelse af klagen.

 

Peopleteams persondatapolitik

 1. Dataansvarlig

Peopleteam ApS tilbyder kurser, konferencer og rådgivning inden for IT Service management og kundeservice med primært leveranceområde i Danmark.

Peopleteam ApS (benævnes herefter Peopleteam) er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:
Peopleteam ApS
World Trade Center
Borupvang 3
2750 Ballerup
Att.: Johnny Jensen

Peopleteam udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Når du, ved bestilling af én eller flere af Peopleteams serviceydelser, og afgiver dine personoplysninger til Peopleteam, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Peopleteam. Gælder bestillingen en ydelse, der inkluderer andre end dig selv (f.eks. et firmakursus), forpligter du dig til at indhente samtykke fra de øvrige deltagere.

2. Hvordan indsamler Peopleteam personoplysninger?

Peopleteam indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du (B2C) din virksomhed (B2B) eller du på vegne af din virksomhed (B2B) vælger at købe og/eller anmode om en af Peopleteam ydelser, herunder at bede om tilbud eller prisoverslag.
 • Via browsercookies.
 • I forbindelse med brug af Peopleteams digitale ydelser, f.eks. prøveeksamener og eksamener.
 • Når du abonnerer på Peopleteams nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige databaser.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven

3. Hvilke informationer indsamler Peopleteam?

Peopleteam indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, virksomhed, e-mailadresse, titel samt andre almene personoplysninger.
 • Ordre- og købshistorik herunder også brugen af Peopleteams app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Feedback via vores kundeundersøgelser og kursus-/konferenceevalueringer.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Har du brug for, at Peopleteam tilpasser serviceydelsen til dig, kan du vælge at give Peopleteam andre oplysninger, f.eks. oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Peopleteam det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger.

Dertil tager Peopleteam lejlighedsvis billeder og/eller filmklip i forbindelse med arrangementer. Disse billeder og filmklip bruges i forbindelse med markedsføring på bl.a. sociale medier. På kurser vil kursisterne altid blive spurgt på forhånd, om de vil være med på billederne.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Peopleteam i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. samarbejdspartnere.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede personer om Peopleteam vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

I forbindelse med konferencer får tredjepart (udstillere) adgang til en deltagerliste med navn, firma og titel. Konferencedeltagere kan naturligvis gøre indsigelse mod at figurere på en sådan liste. Kontakt da info@peopleteam.dk.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Peopleteam indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for at kunne tilbyde og levere kurser, konferencer og rådgivning inden for IT Service management og kundeservice med primært leveranceområde i Danmark.
Peopleteams formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandle din deltagelse på kursus, konference, seminar eller anden serviceydelse (f.eks. deltagerlister, valg af spor på konferencer etc.).
 • Kontakt til dig før, under eller efter din deltagelse (f.eks. bekræftelser og opfølgningsmails).
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser (f.eks. tilbud og ordrebekræftelser).
 • Forbedring og udvikling af Peopleteams serviceydelser (f.eks. evalueringer).
 • Tilpasning af Peopleteams kommunikation og markedsføring til dig (f.eks. nyhedsmail).
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing (f.eks. nyhedsmail).
 • Tilpasning af samarbejdspartneres leverancer samt kommunikation og markedsføring til dig (f.eks. nyhedsmail).
 • Administration af din relation til Peopleteam (f.eks. CRM-system).
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Peopleteam baserer behandlingen af dine personoplysninger.
Peopleteam kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med deltagelse på et kursus, en konference, et seminar, et møde og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Peopleteam behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en aftale.
Behandlingen kan også finde sted for at Peopleteam kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Peopleteam forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din serviceoplevelse samt kvaliteten af Peopleteams serviceydelser.

Oplyser du Peopleteam om særlige præferencer og hensyn, såsom allergi, helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Peopleteam oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse (f.eks. sørge for allergivenlig forplejning) efter dine anvisninger.

I nogle tilfælde vil Peopleteam modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med tilmeldinger fra en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er den samarbejdspartneres ansvar at informere deltagerne om Peopleteams handelsbetingelser samt nærværende persondatapolitik.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Du har ret til at:

 • få indsigt i, hvilke personoplysninger Peopleteam behandler om dig.
 • få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Peopleteam har registreret om dig.
 • få slettet de personoplysninger Peopleteam har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Peopleteam alle oplysninger, som Peopleteam ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • trække samtykket tilbage (såfremt behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig), hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Peopleteam efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Peopleteam enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.
Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte Peopleteam, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Anmodningen fremsendes til:

Peopleteam ApS
World Trade Center
Borupvang 3
2750 Ballerup
Att.: Johnny Jensen

Peopleteam vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.
Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Peopleteam, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Peopleteam kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), er uden for Peopleteams kontrol (for eksempel at slette information på eventdeltageres kopier af deltagerlister efter et event), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Peopleteam

Når du søger en stilling hos Peopleteam behandles de oplysninger, som du har givet Peopleteam i forbindelse med din ansøgning.
Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan Peopleteam bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. Resultatet af denne bliver behandlet af Peopleteams personaleansvarlige.
Peopleteam bruger oplysningerne til at vurdere, om Peopleteam ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes. Ønsker Peopleteam at gemme ansøgningen, bedes udtrykkeligt om lov hertil.

Peopleteam kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
Peopleteam beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punktet ”Dine rettigheder” i nærværende persondatapolitik.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Peopleteam behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Peopleteam sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til den personaleansvarlige hos Peopleteam.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

8. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

For at undgå datatab tager Peopleteam løbende backup af data.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Peopleteam underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt
Udover Peopleteams interne systemer benytter Peopleteam sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer etc.
Peopleteam kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.
Peopleteam sletter dine personoplysninger, når Peopleteam efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

9. Cookiepolitik

Peopleteam anvender cookies til Peopleteams digitale ydelser for at sikre, at alle brugere af Peopleteam.dk får den bedst mulige oplevelse. Når du besøger eller bruger vores tjenester, accepterer du brugen af cookies og lignende teknologier med henblik på de formål, der er beskrevet i denne cookiepolitik.
En cookie er en lille fil, der gemmes på enhed, og som aktiverer nogle af Peopleteam.dk’s funktioner. Peopleteam kan f.eks. gøre os i stand til at identificere din enhed, beskytte din adgang til visse dele af Peopleteams og vores websteder og endda hjælpe os med at fortælle os, om andre forsøger at få adgang til din konto på en fremmed enhed.

Vi bruger cookies på vores websteder, f.eks. Peopleteam.dk, serviceskolen.dk m.fl. Alle browsere, der besøger disse websteder, modtager cookies fra os.
Peopleteam anvender fortrinsvis cookie”, som hjælper os med at genkende dig som eksisterende bruger, så du nemmere kan komme ind i f.eks. eksamensapplikationen. En cookie forbliver i din browser i en periode (8 dage) og vil blive læst af Peopleteam, når du kommer tilbage til det pågældende websted.
Det er fortrinsvis Peopleteams kursusafdeling, som anvender cookies til genkende dig, når du besøger vores websteder, huske dine præferencer og give dig en tilpasset oplevelse i tråd med dine indstillinger.

I de fleste browsere kan du selv styre brugen af cookies ved hjælp af indstillingerne. Hvis du begrænser muligheden for, at websteder kan gemme cookies, kan du få en ringere brugeroplevelse, fordi webstederne ikke længere tilpasses til dig. Du vil muligvis heller ikke kunne gemme tilpassede indstillinger, såsom loginoplysninger.
Hvis du ikke ønsker, at vi anvender cookies, når du besøger Peopleteams websteder, kan du ændre dine browserindstillinger på din computer eller den enhed, du benytter. Se din browsers dokumentation for yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette. De fleste browsere indeholder også funktioner, der giver dig mulighed for at gennemse og slette cookies, bl.a. Peopleteam-cookies. Bemærk, at Peopleteam-websteder ikke fungerer optimalt uden cookies.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Peopleteams behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Peopleteam ApS
World Trade Center
Borupvang 3
2750 Ballerup
Att.: Johnny Jensen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.
Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i priser eller øvrig information på siden.