Apollo 13 – an ITSM case experience™


Lær at omsætte procesteori til praksis og øge teamwork på tværs af afdelinger

Apollo 13 tilbydes som firmaforløb – kontakt os for at høre mere

Formål

Gode processer er supervigtige – det ved vi alle. Men på trods af de massive investeringer i kurser og certificeringer kæmper vi stadig med at omsætte procesteori til praksis og oversætte ITSM-viden til konkrete resultater.

Hvorfor er det sådan?

Traditionel uddannelse er fokuseret på teori og certifikater. Men vi glemmer at lære deltagerne, hvordan man anvender teorien i praksis i det daglige arbejde. Selv med et værdifuldt (og dyrt) certifikat, mangler kurserne relation til virkeligheden, og i alt for mange tilfælde går medarbejderne hjem og ”gør som de plejer”, når uddannelsen er overstået.

 

Kunderne siger:

“Apollo 13 simulation gav mit team et klart billede af, hvordan man kan tilpasse it-services til forretningen. Det var supersjovt, vi reddede besætningen, og vi tog mindst 5 helt konkrete forbedringsinitiativer med tilbage til kontoret!”

“Vi går normalt alt for hurtigt i løsningsmode. Apollo 13 lærte os at dokumentere og genbruge viden, så vi langt hurtigere kunne løse fejl og problemer. Og så var det supersjovt samtidig.”

“Denne dag har lært os mere om processer, samarbejde og videndeling end noget andet kursus. Dagen fløj af sted, og samtlige udfordringer vi oplevede, kunne mappes direkte til vores egen dagligdag. Det samme kunne løsningerne, så Apollo 13 har faktisk givet os enkle løsninger på vores dagligdags udfordringer.”

 

Udbytte

Apollo 13 har hjulpet virksomheder til at forbedre dine processer og øge værdien af IT-services gennem:

  • Bedre samarbejde og teamwork
  • Forståelse for god videndeling og dokumentation
  • Forbedret kommunikation og engagement
  • Omsætte ITIL-teori til praktik
  • Forstå værdien af effektive og dynamiske processer
  • Continual Service Improvement i praksis
  • Fokus på kunden og forretningens målsætninger

Apollo 13 faciliteres af Johnny Jensen, der blev certificeret i 2007, og efterfølgende har gennemført utallige simulationer i IT-organisationer landet over. Du er sikret ikke blot en god oplevelse, men også, at du får læring med hjem, der kan anvendes til at drive jeres egne forbedringsinitiativer i IT-organisationen.

 

Om Apollo 13

Du er NASA Mission Control Center. Din opgave er at støtte de tre astronauters rejse til månen og tilbage igen.
For at sikre missionens succes skal du designe dine services samt implementere, drifte og forbedre dem løbende. Du bliver udfordret med incidents, problem, changes samt forretningens stigende krav til IT-organisationen. Du skal anvende ITSM best practice for at lykkes. Du guider besætningen gennem affyring og rejsen til månen tur/retur – samt en sikker landing i Stillehavet. Samtidig med alt det operationelle, skal du realisere de strategiske mål for missionen.

Læringsmål besluttes ud fra din organisations konkrete situation, jeres målsætninger, hvor I er på jeres ITSM rejse samt de konkrete problemer og udfordringer, I gerne vil have belyst.

 

Praktiske informationer

Varighed: 1 dag

Antal deltagere: 8-16

Forudsætninger: Grundlæggende forståelse for arbejdet i en IT-afdeling