Change management i praksis


Dette hands-on kursus giver dig konkrete teknikker til jeres ændringsproces så I bliver bedre til at:

 • vurdere risiko på ændringsforslag
 • prioritere ændringer ud fra et risikoperspektiv
 • vurdere trusler ifm. ændringer
 • forhindre trusler og mindske evt. følgevirkninger af problemer

Typiske udfordringer i change management spænder over mavefornemmelsebeslutninger omkring ændringer til mangelfuld eller fraværende risikovurdering af den enkelte ændring. Ofte bliver der heller ikke tænkt risikoreduktion eller håndtering af evt. følgevirkninger ifm. ændringerne. Paradoksalt medfører udfordringerne, at changeprocessen bidrager til unødig administration uden at tilføre væsentlig værdi i form af bedre kontrol over ændringer.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om kurset →

På dette kursus lærer I specifikke metoder, der gør jer i stand til at:

 • autorisere/afvise ændringsforslag på bedst mulige grundlag
 • vurdere risici op baggrund af både IT’s og forretningens behov
 • forudse problemer og minimere tilbageløb ifm. ændringer

Kurset er baseret på best practice change management samt års erfaring fra IT driftsorganisationer. Kurset er især egnet til at styrke jeres eksisterende change- og releaseprocesser.

Indhold:

 • Risikovurdering
 • Risiko heatmap og prioritering
 • Proaktiv risikoreduktion (forudse og reducere trusler)
 • Proaktiv risikoreduktion (forudse og reducere følgevirkninger)

Kurset er baseret på jeres egne ændringer, og bygger på ca. 75% øvelser.

Kurset kan afsluttes med en praktisk prøve, hvor alle elementerne trænes og testes. Når du har bestået, modtager du et eksamensbevis.

Praktiske informationer

Varighed: 1 dag

Tidspunkt: 9.00 – 16.00

Kursuspris:  Kontakt os >>

Eksamenspris: 995,- eks. moms

Kursusprisen inkluderer materialer