Change management – hands on risikostyring


 

På dette kursus lærer du at forhindre unødvendig nedetid og uforudsete afbrydelser gennem risikovurdering og -håndtering baseret på sund fornuft og håndgribelige metoder.

80% af alle incidents skyldes en dårlig change proces. Derfor er change management processen helt central for enhver IT-organisation.

Change management processen opleves ofte som tung og bureaukratisk. Men den “usynlige” del – nemlig forberedelsen til ændringen – kan gøres meget enkel, når man baserer den på medarbejdernes egen viden og erfaringer. Samtidig mindskes modstanden mod processen, og mængden af succesfulde ændringer stiger.

På dette kursus lærer I konkrete teknikker til at vurdere og forberede ændringer, så I bliver bedre til at:

 • identificere trusler og kategorisere dem på et heatmap (en risikomatrice)Interesseret
 • vurdere trusler på baggrund af risiko, sandsynlighed og konsekvens for forretningen
 • træffe beslutninger om, hvordan ændringer skal håndteres
 • reducere eller fjerne risici ved ændringer

Når kurset er gennemført, har I lært færdigheder, som kan:

 • reducere antallet af følgefejl i forbindelse med ændringerBananskal
 • øge brugertilfredsheden ved udrulninger og opdateringer
 • mindske belastningen på servicedesk (minimere early life support)

Kurset er baseret på best practice change management i en række større virksomheder, og instruktørerne har egen hands-on erfaring fra både udvikling og drift af processen.

Program

0900 Velkomst og intro til change management

1000 Risikovurdering af changes

 • Identifikation af changes
 • Vurdering af trusler
 • Vurdering af risici

1200 Frokost

1245 Prioritering af changes

 • Risikomatrice/heatmap
 • Autorisation af changes

1430 Risikohåndtering

 • Tolerate-Transfer-Terminate-Treat
 • Risikoreduktion (mindske sandsynlighed og/eller påvirkning)

1545 Opsamling

1600 Tak for i dag

Kurset er praktisk baseret og bygger overvejende på øvelser, der tager udgangspunkt i jeres egne changes.

Der er ikke eksamen på dette kursus.

Interesseret? Ring eller skriv >>