DevOps Foundation


Kursuskalender

DatoSted 
10.-12. juni 2024TaastrupTilmeld
11.-13. september 2024TaastrupTilmeld

Husk at skrive ”Peopleteam” i beskedfeltet i step 3, når du tilmelder dig via Teknologisk Institut.

Kontakt os for firmaforløb

 

Praktiske informationer

Varighed: 3 dage

Kursuspris: 14.999,- ekskl. moms

Kursusprisen inkluderer forplejning, kursusmateriale og eksamen (*).

* Priser kan ændres, hvis prisen fra Examination Institute ændres

DevOps Foundation® er et 3-dages grundkursus i DevOps, der giver dig en grundlæggende forståelse for centrale DevOps-principper, kultur, praksis og teknologi.

For organisationer, der arbejder med agil udvikling, er DevOps det naturlige næste skridt for at blive i stand til kontinuerligt at integrere, teste og idriftsætte ny og ændret produktfunktionalitet.

DevOps grundkurset vil give en indføring i:

 • DevOps begreberne
 • De centrale principper i form af flow, feedback og konstant forbedring
 • De basale praksisser, herunder kontinuerlig integration og leverance
 • Relevante frameworks i form af Agile, ITSM, Lean
 • Kultur og organisation
 • Teknologi og automatisering i form af toolchains, cloud og infrastruktur som kode og
 • Måling og rapportering

Kurset består af en blanding af undervisning, eksempler, cases fra den virkelige verden og øvelser.

Kurset afsluttes på den sidste kursusdag med DevOps Foundation® certificeringen fra DevOps Institute. Undervisningen foregår på dansk, mens kursusmateriale og eksamen er på engelsk. Kurset kan som firmakursus også afholdes på engelsk.

Efter kurset vil du have opnået en forståelse for, hvilken kommunikation, samspil, praksis og teknologi der skal til, for at din organisation kan imødekomme behovet for et konstant og ubrudt flow fra produktudvikling til drift med forbedret leveringstid, kvalitet og økonomi til følge.

Læringsmål

Kurset hjælper dig til en forståelse af:

 • Formålet med DevOps og fordele for både forretningen og it-organisationen
 • DevOps begreber og definitioner
 • DevOps principper og praksisser, herunder flow, feedback og løbende forbedring samt kontinuerlig integration, test og idriftsættelse
 • Forholdet mellem DevOps og Agile, ITSM og Lean
 • Kultur og kommunikation
 • Automatisering og teknologi, herunder pipeline og toolchain
 • Skalering af DevOps
 • Kritiske succesfaktorer og performanceindikatorer

Forudsætninger

Der er ingen formelle krav for at kunne deltage på kurset, men det anbefales, at du har grundlæggende forståelse for it og it-terminologi.

På dette kursus får du en grundig introduktion til de agile kerneprincipper i DevOps, som dækker de kompetencer og den viden, man skal have i et DevOps team. Kurset er et introduktionskursus, hvor du klædes på i forhold til den terminologi, der bruges indenfor DevOps. Derudover får du en god forståelse for de principper og tilgange, der skal være på plads, for at du og din organisation kan ”være DevOps”.

På dette 3-dags kursus får du konkret viden om hvad, der ligger i DevOps begrebet, hvad det kræver i forhold til kultur, kompetencer, systemer osv, og hvordan det hænger sammen med begreber som ITIL, Agile, Scrum, Lean og Continuous Deployment.

Kurset afsluttes på den sidste kursusdag med certificeringen DevOps Fundamentals fra DevOps Institute.
Kurset afholdes på dansk, og kursusmateriale og eksamen er på engelsk. Kurset kan som firmakursus også afholdes på engelsk.

Det er vores ambition, at du efter kurset vil kunne sige ”jeg ved hvad DevOps er”, og at du kan fungere som ambassadør for en rejse hen imod DevOps i din organisation. Samtidig udgør kurset det fundament, du har brug for, til at kunne fortsætte rejsen til mere viden om DevOps.

Kurset hjælper dig til en forståelse af:

 • Hvorfor det er godt for organisationer, at arbejde efter DevOps principper. Og hvorfor det er godt både for IT-afdelingen, så vel som for kunderne og brugerne
 • Hvordan man kan besvare spørgsmålet om hvad DevOps er
 • Værdier og principper indenfor DevOps
 • Hvordan DevOps hænger sammen med andre tilgange, som Agile, Scrum, Lean og ITSM. Har du ingen kendskab til disse tilgange inden kurset, skal du forven-te, at der er en del at sætte sig ind i. Har du meget kendskab, vil dele af kurset være gensyn med kendte begreber
 • Karakteristika ved en DevOps kultur
 • Kulturbetragtninger i forhold til DevOps, herunder roller, teamstrukturer og organisering generelt
 • Generelle DevOps tilgange og betragtninger i forhold til automatisering af både sofwareleveranceprocessen, så vel som styring af datacentre
 • Hvordan organisationen tilegner sig DevOps kultur

Deltagerprofil

Målgruppen for DevOps Foundation® kurset omfatter ledelse, forretning, udvikling og it service management, herunder:

 • Arkitekter
 • Produktejere
 • Projektledere
 • Scrum masters
 • Forretningsanalytikere
 • Udviklere
 • Driftsansvarlige
 • Testansvarlige
 • Netværks og infrastrukturansvarlige
 • Værktøjsansvarlige
 • It-procesansvarlige
 • Informationssikkerhedsansvarlige
 • Konsulenter

Certificering

DevOps Foundation® eksamen fra DevOps Institute er inkluderet i kursusprisen. Ved beståelse opnås DevOps Foundation® certificering. Eksamen er en web-baseret, open book-eksamen på engelsk. Eksamen består af 40 multiple-choice spørgsmål og tager 60 minutter. For at bestå, skal man besvare minimum 65% af spørgsmålene rigtigt.

Underviser

Undervisningen varetages af Christian F. Nissen, som har 30 års erfaring i it-branchen og arbejder med it service management, it governance, it-drift og informationssikkerhed blandt Skandinaviens største virksomheder og organisationer. Han er kendt som en international bannerfører, forfatter og foredragsholder, men også som en erfaren og nede-på-jorden profil, der arbejder konkret med at få tingene til reelt at blive til noget.

Christian er akkrediteret DevOps Institute underviser.

Samarbejdspartnere

Kurset tilbydes i samarbejde med