PRINCE2 Agile® Practitioner


Kan vælges som et 2 dages blended-learning eller 3 dages klasseundervisning.

Varighed: 2 dage
Kursuspris: 10.500,- ekskl. moms

Prisen inkluderer:

 • Officiel PRINCE2 Agile®  manual
 • 12 måneders adgang til e-Learning
 • Kursusforberedelse online
 • Testeksamen
 • PRINCE2 Agile® eksamen og certificering
 • Adgang til e-Learning fra tilmelding
 • Fuld forplejning alle kursusdagene
Varighed: 3 dage
Kursuspris: 12.900,- ekskl. moms

Prisen inkluderer:

 • Officiel PRINCE2 Agile® manual
 • 12 måneders adgang til e-Learning
 • Kursusforberedelse online
 • Test-eksaminer
 • Adgang til e-Learning fra tilmelding.
 • PRINCE2 Agile® Practitioner eksamen og certificering
 • Fuld forplejning alle kursusdagene

Kontakt os for kursusdatoer →

 

Lær at tilpasse PRINCE2® til agile udviklingsprocesser. 

Agile metoder anvendes i teams, hvor arbejde udføres – det være sig udvikling, samling eller konstruktion af projektets produkter. 

På dette kursus fokuserer vi på, hvordan PRINCE2® tilpasses, så agile metoder kan anvendes fuldt ud, og organisationen kan høste det fulde udbytte.

Dette kan også være i virksomheder, hvor man ønsker at scalere anvendelse af agile metoder til andre niveauer af organisationen. 

 

PRINCE2®-metoden

PRINCE2® er en international anerkendt metode til projektstyring. PRINCE2®-metoden er udviklet ud fra erfarne succesfulde projektlederes praksis. Den er i dag den førende projektledelsesmetode internationalt og er udbredt i over 90 lande og oversat til 26 sprog.
Nationale og internationale brands anvender PRINCE2® til at styre deres projekter, bl.a.: Tesco, DHL, Skandia, LEGO, Novo Nordisk, Vestas, PFA Pension, Dong Energy, TDC, den danske stat og over halvdelen af de danske kommuner.

 

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der skal fungere i projekter, hvor projektmetoderne kombineres. Det kan være du er projektleder, scrum master eller product owner, eller har en anden rolle i projektet. Du ønsker viden om og værktøjer til at tilpasse projektmetoderne. 

Med en PRINCE2-Agile® practitioner certificering bliver du ekspert i anvendelsen af de forskellige projektmetoder.

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Grundlæggende viden og værktøjer til at tilpasse PRINCE2®, så produktudvikling og teamarbejde kan køre efter agile metoder.
 • Forståelse af grundlæggende begreber indenfor agile og PRINCE2®, og hvordan de passer sammen i en organisatorisk sammenhæng.
 • Viden om andre organisationers erfaringer med at kombinere agile og traditionelle projektmetoder.
 • Grundlag for at scalere agile metoder i en organisatorisk kontekst.

Din virksomheds udbytte

 • Gennemført kontrol med projektmiljøet, når teams ønsker at køre agilt. 
 • Styr på den agile udviklingsproces, og mulighed for at kontrollere hele projektporteføljen. 
 • Større success med projekterne gennem bedre rollefordeling 
 • Hurtigere udnyttelse af fordelene ved at udvikle agile, og scalere de agile metoder til overordnet virksomheds-styring

 

Praktisk info

Forløbet

 • Ca. 4 uger inden kursusstart modtager du grundbog til kurset pr. post.
 • Du skal påregne 20-30 timers forberedelse inden kursusstart.
 • På hverdage foregår kurset fra kl. 8:30 – 16:30.
 • Der vil være adgang til online forberedelse, og der forudsættes læsning af dele af bogen på forhånd.

Eksamen

 • Du skal oprette en profil hos certificeringsmyndigheden PeopleCert, og tilmelde dig eksamen.
 • PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen er baseret på en projektcase med 80 multiple choice spørgsmål og varer 2 1/2 time.
 • 60% af spørgsmålene skal besvares korrekt for at bestå og opnå certificeringen.
 • Ca. 2 uger senere får du tilsendt det officielle certificeringsbevis via din profil hos PeopleCert.