PRINCE2 Agile® Practitioner


– Lær at tilpasse PRINCE2® til agile udviklingsprocesser

Kursuskalender

DatoSted 
27.-29. maj 2024TastrupTilmeld
26.-28. juni 2024AarhusTilmeld

Husk at skrive ”Peopleteam” i beskedfeltet i step 3, når du tilmelder dig via Teknologisk Institut.

Kontakt os for firmaforløb

 

Praktiske informationer

Varighed: 3 dage

Kursuspris: 15-999,- ekskl. moms

Kursusprisen inkluderer forplejning, kursusmateriale og eksamen.

Agile metoder anvendes i teams, hvor arbejde udføres – det være sig udvikling, samling eller konstruktion af projektets produkter.

På dette kursus fokuserer vi på, hvordan PRINCE2® tilpasses, så agile metoder kan anvendes fuldt ud, og organisationen kan høste det fulde udbytte.

Dette kan også være i virksomheder, hvor man ønsker at scalere anvendelse af agile metoder til andre niveauer af organisationen. 

PRINCE2® Agile Practitioner

Projektverdenen har tidligere været opdelt i to lejre – de traditionelle plandrevne modeller på den ene side og de agile modeller på den anden.

På dette kursus tager vi det bedste fra begge verdener for derved at opnå en mere situationsbestemt og dynamisk projektledelse. Du lærer hvordan du med den agile tilgang kan få det bedste ud af teamet og samtidig styre de øvrige processer i projektet.

Kurset er baseret på seneste version af PRINCE2 Agile® manualen.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der skal fungere i projekter, hvor projektmetoderne kombineres. Det kan være du er projektleder, scrum master eller product owner, eller har en anden rolle i projektet.

Det kan også være, at du ønsker viden om og værktøjer til at tilpasse projektmetoderne. 

Med en PRINCE2-Agile® practitioner certificering bliver du ekspert i anvendelsen af de forskellige projektmetoder.

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Grundlæggende viden og værktøjer til at tilpasse PRINCE2®, så produktudvikling og teamarbejde kan køre efter agile metoder.
 • Forståelse af grundlæggende begreber indenfor agile og PRINCE2®, og hvordan de passer sammen i en organisatorisk sammenhæng.
 • Viden om andre organisationers erfaringer med at kombinere agile og traditionelle projektmetoder.
 • Grundlag for at scalere agile metoder i en organisatorisk kontekst.

Din virksomheds udbytte

 • Gennemført kontrol med projektmiljøet, når teams ønsker at køre agilt. 
 • Styr på den agile udviklingsproces, og mulighed for at kontrollere hele projektporteføljen. 
 • Større success med projekterne gennem bedre rollefordeling 
 • Hurtigere udnyttelse af fordelene ved at udvikle agile, og scalere de agile metoder til overordnet virksomheds-styring

 

Forudsætninger

En forudsætning for at opnå en ”PRINCE2 Agile Practitioner” status er, at du har en PRINCE2 Foundation-eksamen, eller at du har en PMI (PMP/CAPM) eller IPMA (A, B, C, eller D) certificering. Se nærmere nedenfor under “Eksamen”.

På kurset anvendes der ikke meget tid på at repetere PRINCE2-metoden. Hvis din PRINCE2-viden er ”rusten”, eller du har huller i din forståelse af PRINCE2, vil det være en ulempe for dig, idet kurset bygger på deltagernes eksisterende viden om PRINCE2.

Du skal derfor have en sikker PRINCE2-viden, fx fra en nyere PRINCE2 Foundation-eksamen, eller ved at du løbende har anvendt PRINCE2-metoden. Alternativt kan du opdatere din PRINCE2 viden på et kursus hos os.

Det er ikke en forudsætning, at du har viden om agile rammer, metoder, adfærd og teknikker.

 

Form

Kurset afvikles over 3 dage og afsluttes med eksamen på 3. dagen. Eksamen giver dig ”PRINCE2 Agile Practitioner” status. Det er valgfrit, om du ønsker at deltage i eksamen.

Du skal påregne ca. 20-30 timers forberedelse inden kursusdagene. Dette er under forudsætning af, at din PRINCE2-viden er up-to-date.

Omfanget af din egen forberedelse inden kurset afhænger også af, hvor meget du kender til agile tilgange. Du kan således have behov for at sætte dig grundlæggende ind i agile tilgange.

Kursusbog og materialer er på engelsk. Undervisningen er på dansk.

Kursets sidste dag afsluttes med en certificering. Certificeringen er inkluderet i kursusprisen.

 • Antal spørgsmål: 50
 • Tid: 2½ time
 • Format: multiple choice

Du skal have mindst 30 spørgsmål rigtige, for at bestå certificeringen.

 

Forberedelse

Du gennemfører egen individuel forberedelse efter vores vejledning inden kurset:

 • Læsning af ”PRINCE2 Agile” bogen
 • Hvis du har behov for det: Grundlæggende studier af en række agile tilgange
 • Du afprøver din viden på en officiel prøve-eksamen

Kurset er opdelt ligeligt i praktiske øvelser og teorigennemgange i, hvordan PRINCE2 anvendes i agil sammenhæng.

Samarbejdspartnere

The PRINCE2® courses on this page are offered by Teknologisk Institut ATO of AXELOS Limited

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.