SIAM® Foundation


 

Tilbydes som firmaforløb

Kontakt os for pris og hør nærmere >>

 

Praktiske informationer

Varighed: 3 dage

Tidspunkt: 9.00-17.00

Kursuspris: Kontakt os for pris

Eksamenspris: 2.495 kr. eksklusiv moms pr. deltager for eksamen/certificering.

Formål

Kræver din rolle, at du har styr på multisourcing – altså situationen hvor flere leverandører leverer en ydelse eller et produkt? Så er dette kursus for dig. Uanset dit setup eller størrelsen af din organisation hjælper SIAM® dig til at få styr på governance, integration og koordination med henblik på at sikre, at din organisation får størst mulig værdi fra dine serviceleverandører.

 

Indhold

Selvom Service Integration and Management ikke er nyt, har udviklingen hen mod multisourcing og distribuerede services øget interessen for at implementere SIAM. Der ses således et stort behov for en dybere forståelse og klarhed omkring de basale koncepter, taksonomien og praksisser i øvrigt. Selvom SIAM ofte ses benyttet i organisationer, som allerede har implementeret forskellige it service management processer, ses det ofte, at det eksisterende rammeværk ikke indeholder den nødvendige vejledning i at håndtere mange leverandører samt alignment af deres services.
Med SIAM opnår du governance, integration og koordination for med henblik på at sikre, at din organisation får størst mulig værdi fra dine service leverandører.

Udbytte

Som deltager opnår du forståelse for:

 • SIAM terminologien og kerne principperne heri
 • Fordele ved SIAM
 • Udfordringer og risici ved implementering af SIAM
 • SIAM implementerings strukturer
 • SIAM overvejelser vedrørende governance, værktøjer og data
 • Fælles processer i et SIAM økosystem
 • Papir på, at du har grundlæggende kendskab til SIAM best practice (SIAM® Foundation certifikat)

 

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med ledelse og styring af it-services. Ydermere er kurset relevant for de leverandører, der ønsker at implementere og styre SIAM modeller.
Kurset er blandt andet relevant for:

 • Alle it-professionelle, der indgår i it-organisationens serviceprocesser
 • It-ledere
 • Procesejere og -managere
 • Projektledere
 • Service- og proces arkitekter
 • Enterprise arkitekter
 • Service- og kundeansvarlige
 • Service management konsulenter

Der er ingen formelle adgangskrav til kurset, men det er en god idé at have en generel forståelse for it service management – herunder eksempelvis et ITIL® Foundation kursus.

 

Program

Dag 1:
Velkommen
Introduktion till SIAM
SIAM implementerings roadmap
SIAM roller og ansvar

Dag 2:
SIAM practices
Understøttende processer

Dag 3:
SIAM udfordringer og risici
SIAM og andre best practices
Eksamensforberedelse
Eksamen

 

Endvidere skal du forvente at afsætte tid til hjemmearbejde de første to aftener på kurset.

 

Sprog

Kurset afholdes på dansk, men både kursusmateriale og eksamen er engelsksproget. Kurset kan som firmakursus afholdes på engelsk.

 

Akkreditering

Peopleteam er akkrediteret af EXIN® til at udbyde dette kursus.

 

Eksamen

Certificeringen foregår i slutningen af kursets sidste dag.

 • Antal spørgsmål: 40
 • Tid: 1 time (15 min. ekstra hvis engelsk ikke er dit modersmål)
 • Format: Det er en elektronisk multiple-choice opgave med 40 spørgsmål på engelsk.
 • Beståelseskriteriet er 65%.

Ved beståelse opnår du EXIN SIAM™ Foundation certifikat.

 

SIAM™ is a registered trademark of EXIN.