Teamledelse i IT-afdelingen (firmaforløb)


Kontakt os for firmaforløb

Formål

På dette kursus får I en række helt konkrete værktøjer til kompetenceopbygning og motivation i dagligdagens IT-afdeling. Især hvis I er koordinatorer eller ”ledere uden personaleansvar”, er dette kursus perfekt, da det handler om at udvikle adfærd og indstilling til brugere og serviceoplevelser.

Mange IT-afdelinger og Service desks lider under for få ressourcer, for mange opgaver og mangel på de rette værktøjer. Og selv om disse u-perfekte vilkår ofte påvirker performance i negativ retning, så står de sjældent til at ændre – i hvert fald ikke så hurtigt, som man kunne ønske det.

På Teamledelse i IT-afdelingen lærer I at skabe high performance individer og teams. I lærer, hvordan I flytter medarbejdernes fokus hen på kerneopgaven og den gode brugeroplevelse – og væk fra vilkår, som er svære at ændre på. I lærer også at spotte og udfylde gap’et mellem hvilken kompetencer jeres kunder og brugere efterspørger – og de kompetencer, jeres kolleger/medarbejdere har udviklet gennem årene.

Helt specifikt lærer I at blive meget bevidste om, hvordan I konkret kan motivere en kollega eller et team-medlem i enhver situation – så I kan flytte jeres formelle eller uformelle ledelsesstile aktivt derhen, hvor den skaber den største effekt.
Vores medarbejdere og kolleger i IT og service desk arbejder nemlig ofte intuitivt og rutinepræget med opgaverne. Rutinen kan gå hen og blive en bremseklods for potentiale og udvikling, hvilket i længden skaber teams og individer, der performer mindre end deres bedste.

I lærer, hvordan I øger medarbejdernes kompetencer og serviceadfærd – og hvordan I som teamleder eller koordinator konstant udvikler egne evner til nærvær og motivation.

 

Agenda for kurset

Dag 1 – dine medarbejdere

 • Du lærer at kortlægge dine team-medlemmer/kolleger i forhold til motivation og ansvar samt faglige og adfærdsmæssige kompetencer
 • Du lærer, hvordan du bevidst udvikler motivationen hos den enkelte kollega
 • Vi gennemgår, hvordan man udvikler en sund feedback-kultur og giver effektiv ros og ris
 • Til sidst gennemgår vi en effektivt værktøj til udvikling af ansvarsfølelsen i hele teamet

Dag 2 – dig som koordinator

 • Du lærer, hvordan du situationsbestemt kan udvikle individer – i praksis
 • Vi gennemgår, hvordan du identificerer et specifikt udviklingsbehov – hvem skal udvikles hvordan – og hvornår?
 • Du lærer, hvordan du fjerner du fokus på vilkår, der alligevel ikke kan ændres
 • Du udarbejder din egen “to-do liste” for at skabe optimal performance både for dig selv og for dine kolleger
 • Test og certificering (option)

Når du er færdig med kurset, har I hver især skrevet jeres egen gyldne formel for optimal performance hos hver enkelt af jeres medarbejdere/kolleger.

 

Underviser

Johnny JensenJohnny har over 25 års praktisk erfaring med IT Service Management. Johnny er ITIL 4 Master, ITIL V3 Expert, V2 Manager med udmærkelse, akkrediteret ITIL instruktør og er en særdeles erfaren underviser, ligesom han har stort erfaring med Service desk, personaleledelse og den gode kommunikation med brugere og kunder. Johnny formår på en særlig måde at gøre stoffet praktisk anvendeligt og nærværende.

 

Deltagere

I er et hold af teamledere, koordinatorer eller ledere i en IT-afdeling, måske i service desk/help desk/hotline eller i et drifts-/teknisk-/applikationsteam. I er er måske autodidakt i forhold til at skabe god motivation og gode brugeroplevelser. I har et ønske om at udvikle jer selv og jeres organisation til øget fokus på kerneopgaven og høj effektivitet. Et af jeres ansvarsområder ligger i at koordinere/lede andre i opgaver, adfærd og ansvar.

Kurset leveres af Peopleteams undervisere, der selv har mange års erfaring fra udvikling af brugerorienteret adfærd gennem daglig, langvarig påvirkning og motiverende feedback.

 

Ekstra med i prisen

Ud over selve kurset og undervisningsmaterialet, får I også:

 • Bogen “Service desk ledelse i praksis”
 • Værktøj til motivations- og kompetencevurdering
 • Værktøj til valg af udviklingsstil, effektvurdering og personaleudvikling
 • Rollebeskrivelse på en Service desk medarbejder

Bogen er elektronisk, og I kan redigere og tilføje jeres egne metoder, så I kan udarbejde jeres egen, praktiske udviklingsmanual, og genbruge/forbedre over tid.

 

Eksamen

Der er mulighed for at tilmelde sig certificering, som foregår via en elektronisk test af en times varighed. Har du mere end 65% rigtige, modtager du et certifikat i “Teamledelse i IT-afdelingen”.

Peopleteam tilbyder eksamensgaranti på dette kursus. Læs mere om eksamensgaranti her >>