Checkliste for et godt MarsLander simulationsspil


Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Snart skal Peopleteam holde et MarsLander simulationsspil for din virksomhed. Vi har udarbejdet denne checkliste, som vi beder dig om at følge nøje, så vi sammen kan skabe den bedst mulige oplevelse for deltagerne. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at henvende dig til Peopleteam.

 

Før spillet (VIGTIG INFORMATION)

Følgende bør være på plads i god tid før kurset (fyldestgørende instruktioner under listen):

  • Lokale og forplejning (i god tid)
  • Rollelisteliste (ca. 1 uge før)
  • Velkomstmail (ca. en uge før)

Lokale og forplejning

Sørg for frokost til alle deltagere samt instruktør jf. den aftalte tidsplan. Det er også en god ide med adgang til frugt og drikkevarer samt evt. sødt/sundt om eftermiddagen.

Bestil et egnet lokale i god tid.

Print checkliste til kursuslokalet her >>

 

Rolleliste

Send den udfyldte rolleliste (udleveres af gameleader) til Peopleteam senest en uge før kurset.

 

Velkomstmail

Send velkomstmail til kursisterne ca. en uge før spillet. Prøv at skrive en mail, der giver den rette stemning. Indholdet kan variere, men her er lidt inspiration til indholdet:

Velkommen til SPACE-Y

Du har fået den ærefulde opgave at sende et køretøj til Mars for at indsamle data til skoler og forskningsinstitutter i hele verden…

Missionen har været planlagt i årevis, så opgaven ser forudsigelig ud.

Men undervejs klager kunderne over jeres eksisterende services, og kræver samtidig ny funktionalitet og flere features – mens missionen er i fuld gang!

Som om det ikke var nok, skal du holde liv i forældet teknologi og en tidskritisk mission, der ikke efterlader plads til fejl eller forsinkelser.

Din opgave er at få missionen til at blive en succes – til trods for kundernes skiftende behov, konstante krav om stabilitet og et øget pres om at din organisation skal performe bedre.

Vilkårene ser ud til bare at blive værre og værre – men ved hjælp af ny teknologi og nye måder at arbejde på, kan I ikke blot komme i mål med missionen, men også blive en endnu mere effektiv og kundeorienteret organisation.

Vi mødes <tid og sted> til en fantastisk dag i rumfartens tegn!

Øvrige praktiske oplysninger (kørsel, forplejning, hotel etc.)

Velkommen til MarsLander!

På selve dagen

Instruktørens adgang

Sørg for, at instruktøren (gameleaderen) kan komme ind i lokalet 60 minutter før start. Dette aftales normalt specifikt inden kurset.

 

Kontaktperson

Der bør være en kontaktperson tilknyttet, så evt. problemer (teknik etc.) kan løses med mindst mulig påvirkning af kurset.

 

Spørgsmål og kontakt

Du er velkommen til at kontakte Peopleteam, hvis du har spørgsmål eller kommentarer: