Dokumentation og spørgeteknik


De fleste kurser af denne type er komplekse, for teoretisk orienterede, og svære at omsætte til hverdagsbrug.

Derfor har vi udviklet metoder, som du kan bruge direkte, når du kommer hjem til afdelingen – og hvor genopfriskning af teknikkerne finder sted som en naturlig del af det daglige arbejde.

Ikke to organisationer er ens, så vi tilpasser varighed og indhold fra gang til gang – men vi tager udgangspunkt i tre grundprincipper, der er altafgørende for en god IT-supportorganisation:

  • Effektiv spørgeteknik – mest mulig relevant info så tidligt i en supportsag som muligt
  • Effektiv håndtering af brugere – uanset, hvordan de reagerer i en supportsituation
  • Effektiv dokumentation – templates og metoder

Nogle af de udfordringer, vi gerne vil hjælpe med, er:

  • Uens dokumentation af incidents og problems
  • Mangelfuld informationsindsamling til diagnosticering og eskalering af fejl
  • Langsom og usystematisk problemløsning

Du er velkommen til at komme med ideer og forslag til indhold!

Målgruppen er primært IT-organisationer, f.eks.:

  • IT Service Desk
  • Teknisk support
  • IT-kundeservice
  • IT drift

Har du forslag til, hvem der ellers kunne have gavn af træning i dokumentation og spørgeteknik, så sig til.

Har du lyst til at få indflydelse? Evt. deltage i pilot-kurser ifm. det fortsatte udviklingsarbejde? Så kontakt os for en snak.