Checkliste for et godt Apollo 13 simulationsspil


 

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Snart skal Peopleteam holde et Apollo 13 simulationsspil for din virksomhed. Vi har udarbejdet denne checkliste, som vi beder dig om at følge nøje, så vi sammen kan skabe den bedst mulige oplevelse for deltagerne. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at henvende dig til Peopleteam.

 

Før spillet (VIGTIG INFORMATION)

Følgende bør være på plads i god tid før kurset (fyldestgørende instruktioner under listen):

 • Lokale og forplejning (i god tid)
 • Rollelisteliste (ca. 1 uge før)
 • Velkomstmail (3-7 dage før)

Lokale og forplejning

Sørg for frokost til alle deltagere samt instruktør jf. den aftalte tidsplan. Det er også en god ide med adgang til frugt og drikkevarer samt evt. sødt/sundt om eftermiddagen.

Bestil et egnet undervisningslokale i god tid. Optimal opstilling:

 • Lokale på min. 6×6 meter med borde i åben hesteskoopstilling
 • Projektor, der kan tilsluttes PC via HDMI
 • Lyd (3,5 mm. jackstik og gode højttalere)
 • 2 flipovers, papir og penne
 • Strøm til PC og projektor

Print checkliste til kursuslokalet her >>

 

Rolleliste

Send den udfyldte rolleliste (udleveres af gameleader) til Peopleteam senest en uge før kurset.

 

Velkomstmail

Send velkomstmail til kursisterne 3-7 dage før kurset. Prøv at skrive en mail, der giver den rette stemning. Indholdet kan variere, men her er lidt inspiration til indholdet:

 • Forestil dig, at du er NASAs Mission Operation Control Room…
 • Du er ansvarlig for at sende Apollo 13 rumraketten af sted til månen – og få den retur igen…
 • Hele verden holder øje med dig, og de tre astronauters liv afhænger af din dygtighed…
 • Osv. osv…
 • Vi mødes <tid og sted> til en fantastisk dag i rumfartens tegn!
 • Øvrige praktiske oplysninger (kørsel, forplejning, hotel etc.)

På selve dagen

Instruktørens adgang

Sørg for, at instruktøren (gameleaderen) kan komme ind i lokalet 60 minutter før start. Dette aftales normalt specifikt inden kurset.

 

Kontaktperson

Der bør være en kontaktperson tilknyttet, så evt. problemer (teknik etc.) kan løses med mindst mulig påvirkning af kurset.

 

Spørgsmål og kontakt

Du er velkommen til at kontakte Peopleteam, hvis du har spørgsmål eller kommentarer: